ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

12/2/2009 Διάλεξη Προβλήματα προγραμματισμού εργασιών με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους: Μαθηματική μοντελοποίηση και δημιουργία συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων >>>
11/2/2009 Συνεδρίαση 124η Γενική Συνέλευση και 111η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος >>>
4/2/2009 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Ανθούλας Ρήγα με τίτλο "Συγκριτική μελέτη προχωρημένων οξειδωτικών μεθόδων αντιρρύπανσης σε αραιά διαλύματα βαφών", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλη Μποντόζογλου >>>
19/12/2008 Συνεδρίαση 123η Γενική Συνέλευση και 110η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος >>>
17/12/2008 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Στυλιανού Βαρούτη με τίτλο "Ροές αερίων σε αγωγούς ποικίλοων διατομών σε όλο το εύρος του αριθμού Knudsen με ντετερμινιστικές και στοχαστικές διαδικασίες", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή (εκλεγμ.) Δημήτρη Βαλουγεώργη. >>>
17/12/2008 Διάλεξη Multiscale Mechanical Modeling of Soft Biological Tissues >>>
15/12/2008 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Σωτηρίας Κόντου με τίτλο "Παρασκευή και μελέτη νέων ηλεκτροδίων για χρήση σε κυψελίδες καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας με αιθανόλη", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα. >>>
2/12/2008 Διάλεξη Numerical Investigation of Arterial Flows and Effects of Wall Compliance >>>
20/11/2008 Διάλεξη Robustness of State Dependent Queues and the Design of Material Handling Systems >>>
18/11/2008 Διάλεξη Λέηζερς και Οππτική: Οι Δυνατότητές τους για την Μελέτη Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Φαινομένων >>>
14/11/2008 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος >>>
14/11/2008 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος >>>
12/11/2008 Συνεδρίαση 122η Γενική Συνέλευση και 109η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος >>>
11/11/2008 Διάλεξη Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων για τον Ασαφή Έλεγχο Ευφυών Κατασκευών >>>
30/10/2008 Διάλεξη Real-time Structural Damage, Sensor and Actuator Fault Detection >>>
21/10/2008 Διάλεξη Ποσοτικές Μέθοδοι Διαχείρισης Αποθεμάτων στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα >>>
15/10/2008 Παρουσίαση Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών >>>
8/10/2008 Συνεδρίαση 121η Γενική Συνέλευση και 108η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος >>>
17/9/2008 Συνεδρίαση 120η Γενική Συνέλευση και 107η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης που συμπεριλαμβάνει την αναγόρευση της Μαρίας Βλαχομήτρου ως Διδάκτορος του Τμήματος. >>>
17/9/2008 Παρουσίαση Υποδοχή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση των Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13