ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

5/12/2013 Διάλεξη Image-based geometric and hemodynamic modeling of arteries towards subject specific clinical treatment >>>
27/11/2013 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους μεταπτυχιακών (10:30 π.μ.) και προπτυχιακών (13.00 μ.μ.) σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος. >>>
20/11/2013 Συνέδριο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών >>>
11/11/2013 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Αγγελικής Μπρούζγου με τίτλο "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κυψελίδων Καυσίμου με Τροφοδοσία Γλυκόζης" που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα >>>
4/11/2013 Διάλεξη Reliability-Based Analysis and Design of Isolation Systems for Large Scale Building Models >>>
17/10/2013 Παρουσίαση Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών >>>
16/10/2013 Συνεδρίαση 172η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 160η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
1/10/2013 Κοινωνική Εκδήλωση Υποδοχή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών >>>
11/9/2013 Συνεδρίαση 171η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 159η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
17/7/2013 Συνεδρίαση 170η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 158η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
16/7/2013 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους μεταπτυχιακών (10:00 π.μ.) και προπτυχιακών (11.300 π.μ.) σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος. >>>
26/6/2013 Παρουσίαση Παρουσίαση μονοθέσιου αγωνιστικού αυτοκινήτου τύπου Φόρμουλας της φοιτητικής ομάδας "Kένταυρος" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας >>>
26/6/2013 Διάλεξη Flow and Transport in Realistic Porous Media with Simulations >>>
5/6/2013 Διάλεξη Ανάλυση διαφορετικών ουρών M/G/1 με μαζικές αφίξεις που υπόκεινται σε καταστροφές >>>
22/5/2013 Συνεδρίαση 168η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 156η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
17/5/2013 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Άννας Γεωργαντάκη με τίτλο "Επίδραση Διαλυτών Επιφανειοδραστικών σε Ροές με Ελεύθερη Επιφάνεια", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλη Μποντόζογλου. >>>
10/4/2013 Συνεδρίαση 167η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 155η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
3/4/2013 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους μεταπτυχιακών (11:00 π.μ.) και προπτυχιακών (12.00 π.μ.) σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος. >>>
13/3/2013 Συνεδρίαση 166η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 154η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
20/2/2013 Παρουσίαση Primary instability and subsequent dynamics of liquid film flow along periodic corrugations >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11