ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

20/5/2015 Ημερίδα 3η Ημερίδα Ερευνητικής Δραστηριότητας Πολυτεχνικής Σχολής Π.Θ. >>>
8/5/2015 Ημερίδα Παρουσίαση των Διδακτορικών Διατριβών υποτρόφων του Προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ. >>>
6/5/2015 Ημερίδα Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Π.Θ.: Από τη θεωρία στην πράξη >>>
2/4/2015 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες του Τμήματος >>>
22/1/2015 Παρουσίαση Πρόγραμμα Erasmus >>>
4/11/2014 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες του Τμήματος >>>
14/10/2014 Παρουσίαση Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών >>>
9/10/2014 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Διαμαντή Μπακάλη με τίτλο "Ανάλυση και σχεδιασμός στροβιλομηχανών για βέλτιστη λειτουργία υβριδικών συστημάτων τύπου SOFC-GT." >>>
4/9/2014 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ιωάννη Λυχναρόπουλου με τίτλο "Υπολογιστική επίλυση κινητικών εξισώσεων σε χρονομεταβαλλόμενα φαινόμενα μεταφοράς εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας." >>>
22/7/2014 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες του Τμήματος >>>
26/6/2014 Συνέδριο 3ο Διεθνές Συμπόσιο & 25ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας >>>
6/6/2014 Παρουσίαση Παρουσίαση του νέου μονοθέσιου αγωνιστικού αυτοκινήτου τύπου Φόρμουλας της φοιτητικής ομάδας "Kένταυρος" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας >>>
4/6/2014 Διάλεξη Some new trends in DSMC method development and its application >>>
14/5/2014 Σεμινάριο Σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας >>>
9/4/2014 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδών του Τμήματος >>>
7/3/2014 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ιωάννη Τζιαντζιά με τίτλο "Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη Παραμέτρων Κατεργαστικότητας Ινωδών Πολυμερών-Σύνθετων Υλικών." >>>
16/12/2013 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Γεωργίου Βαρέλη με τίτλο "Αριθμητική Προσομοίωση της Δομικής Συμπεριφοράς Μεταλλικών Στοιχείων σε Ισχυρή Κυκλική Φόρτιση" που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Σπύρου Καραμάνου >>>
5/12/2013 Διάλεξη Image-based geometric and hemodynamic modeling of arteries towards subject specific clinical treatment >>>
27/11/2013 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους μεταπτυχιακών (10:30 π.μ.) και προπτυχιακών (13.00 μ.μ.) σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος. >>>
20/11/2013 Συνέδριο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12