ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

9/5/2012 Συνεδρίαση 157η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 145η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
27/4/2012 Διάλεξη Research on novel additives for lubricants and grease based on nanoparticles >>>
4/4/2012 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών (9:30 π.μ.) και μεταπτυχιακών (11.30 π.μ.) σπουδών του Τμήματος. >>>
4/4/2012 Συνεδρίαση 156η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 144η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
7/3/2012 Συνεδρίαση 155η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 143η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
7/3/2012 Διάλεξη Playing games at intermodal freight terminals to deal with uncertainty >>>
22/2/2012 Παρουσίαση Παρουσίαση των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου και στη συνέχεια Κοπή Πίτας >>>
26/1/2012 Διάλεξη Reciprocal Relations in Irreversible Thermodynamics >>>
18/1/2012 Συνεδρίαση 154η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 142η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
7/12/2011 Συνεδρίαση 153η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 141η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
21/11/2011 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. >>>
9/11/2011 Συνεδρίαση 152η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 140η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που περιλαμβάνει την αναγόρευση της κας. Αφροδίτης Ζησιμάτου και του κ. Βάιου Στεργιόπουλου ως Διδακτόρων του Τμήματος. >>>
2/11/2011 Εθελοντισμός Ημέρα συντήρησης των κτιρίων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών >>>
13/10/2011 Παρουσίαση Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών >>>
12/10/2011 Συνεδρίαση 151η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 139η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος >>>
21/9/2011 Παρουσίαση Υποδοχή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση των Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Μεταδιπλωματικών) Σπουδών >>>
14/9/2011 Συνεδρίαση 150η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 138η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος >>>
19/7/2011 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. >>>
13/7/2011 Συνεδρίαση 149η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 137η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που περιλαμβάνει την αναγόρευση της Ολυμπίας Ζώγου και του Σαράντη Πανταζή ως Διδακτόρων του Τμήματος. >>>
8/7/2011 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Ολυμπίας Ζώγου με τίτλο "Experimental and computational investigation of the thermal and electric performance of a new building integrated photovoltaic concept", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ερρίκου Σταπουντζή. >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12