ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

19/7/2011 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. >>>
13/7/2011 Συνεδρίαση 149η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 137η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που περιλαμβάνει την αναγόρευση της Ολυμπίας Ζώγου και του Σαράντη Πανταζή ως Διδακτόρων του Τμήματος. >>>
8/7/2011 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Ολυμπίας Ζώγου με τίτλο "Experimental and computational investigation of the thermal and electric performance of a new building integrated photovoltaic concept", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ερρίκου Σταπουντζή. >>>
5/7/2011 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Σαράντη Πανταζή με τίτλο "Simulation of transport phenomena in conditions far from thermodynamic equilibrium via kinetic theory with applications in vacuum technology and MEMS", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Δημήτρη Βαλουγεώργη. >>>
22/6/2011 Εκλογή Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών >>>
15/6/2011 Συνεδρίαση 148η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 136η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
25/5/2011 Εκλογή Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας >>>
20/5/2011 Ημερίδα Ημέρα Σταδιοδρομίας >>>
18/5/2011 Εκλογή Φοιτητικές εκλογές >>>
11/5/2011 Συνεδρίαση 147η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 135η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που περιλαμβάνει την αναγόρευση του κ. Γρηγόρη Καραϊσκου ως Διδάκτορος του Τμήματος. >>>
9/5/2011 Ταχύρυθμο Σχολείο 10ο Σχολείο Φυσικής και Τεχνολογίας Σύντηξης >>>
13/4/2011 Συνεδρίαση 146η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 134η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
8/4/2011 Ημερίδα Η Διοίκηση της Συντήρησης στη Σύγχρονη Επιχείρηση >>>
7/4/2011 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. >>>
16/3/2011 Συνεδρίαση Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
9/3/2011 Συνεδρίαση 145η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 133η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
17/2/2011 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής Γρηγόρη Καραϊσκου με τίτλο "Πειραματική πιστοποίηση ενεργού ελέγχου ταλαντώσεων των κατασκευών με χρήση πιδάκων ρευστού", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κώστα Παπαδημητρίου >>>
16/2/2011 Παρουσίαση Παρουσίαση των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου >>>
9/2/2011 Συνεδρίαση 144η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και 132η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
20/1/2011 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Αφροδίτης Ζησιμάτου με τίτλο "Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση φαινομένων ανάμειξης σε τυρβώδη ροϊκά πεδία με στρωματοποίηση και περιστροφή", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ερρίκου Σταπουντζή >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11