ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Διάλεξη
Ημ/νία Έναρξης: 15/11/2012
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 13:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Δρ. Γιώργος Κάλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού
Τίτλος: Ατμοσφαιρικά μοντέλα και η χρήση τους για εξειδικευμένες εφαρμογές
Περιγραφή: Τα ατμοσφαιρικά μοντέλα βασίζονται μεν στις εξισώσεις διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας αλλά περιλαμβάνουν και μια σειρά παραμετρικών εξισώσεων για τη περιγραφή διαφόρων διεργασιών κυρίως εναλλαγής ενέργειας και φάσεων του νερού. Αρχικά αναπτύχθηκαν μοντέλα για τη προσομοίωση των φυσικών διεργασιών ενώ οι χημικές προσομοιωνόταν χωριστά στα λεγόμενα μοντέλα χημικών διεργασιών και μεταφοράς. Με την αύξηση της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος σε πολύ φτηνές τιμές οι διεργασίες που συμπεριλαμβάνονται είναι όλο και πιο πολύπλοκες ενώ η τάση τα τελευταία χρόνια είναι η ανάπτυξη και επιχειρησιακή χρήση ενιαιοποιημένων μοντέλων των αποκαλούμενων και “chemical weather models”. Στο Παν/μιο Αθηνών ξεκίνησε μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός τέτοιου συστήματος για μια σειρά εφαρμογών. Το μοντέλο που γίνεται η ανάπτυξη είναι το Integrated Community Limited Area Modeling System (ICLAMS) και βασίζεται στο ατμοσφαιρικό μοντέλο RAMS. Το σύστημα αυτό είναι ένα μοντέλο μέσης κλίμακας με δυνατότητες να προσομοιώνει φαινόμενα και ατμοσφαιρικές καταστάσεις με ακρίβεια από μερικά μέτρα ως δεκάδες χιλιομέτρων με τη τεχνική των επάλληλων πλεγμάτων (two-way nesting). Στη παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού και οι δυνατότητες να περιγράφει τις διεργασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατμοσφαιρικών σωματιδίων, της ακτινοβολίας, νεφών και σχηματισμού υδρομετεώρων. Θα συζητηθεί επίσης τη χρήση του για εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής, κυματικής, ηλιακής) και προσομοιώσεις τυρβώδους ροής μικρής κλίμακας.
Χώρος: Αμφιθέατρο Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή