ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

3/12/2020 Σεμινάριο Supply Chain Operations – Challenges and Opportunities >>>
18/3/2020 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Τσιαντή Ανδρέα >>>
13/3/2020 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Τσιμπούκη Αλέξανδρου >>>
17/12/2019 Διάλεξη Femtosecond Laser Formation of Self-Organized Micro/Nanostructures on Metallic Surfaces and their Thermal/Fluids Applications >>>
18/11/2019 Διάλεξη Subsea Equipment for Hydrocarbon Transmission >>>
23/5/2019 Ημερίδα 7η Ημερίδα Ερευνητικής Δραστηριότητας >>>
11/4/2019 Διάλεξη Nonlinear instabilities in viscous multilayer flows >>>
18/3/2019 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Παπαχρήστου Ιωάννη >>>
15/1/2019 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Τάτσιου Γεωργίου >>>
15/2/2018 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Μπένου Ελευθερίου >>>
10/7/2017 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Αργύρη Κωνσταντίνου >>>
21/6/2017 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Γαβράνη Ανδρέα >>>
20/2/2017 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Αλκμήνης Λύτρα με τίτλο «Αριθμητική & θεωρητική μελέτη της στατικής απόκρισης μικροφυσαλίδων με ελαστικό κέλυφος σε ομοιόμορφα και κατανεμημένα φορτία-εφαρμογή στην εκτίμηση παραμέτρων του κελύφους» >>>
9/12/2016 Παρουσίαση Centaurus Racing Team Recruitment >>>
21/10/2016 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Ιωάννας Παπαδιώτη με τίτλο "Θεωρίες ομογενοποίησης για μη - γραμμικά σύνθετα υλικά με εφαρμογές στους χάλυβες TRIP" >>>
28/9/2016 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Παναγιώτη Ανδριανέση με τίτλο «Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισμών Τιμολόγησης σε Αγορές με Μη-Κυρτότητες με Αναφορά στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας» >>>
14/7/2016 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Μαρίας Βάθη με τίτλο "Δομική συμπεριφορά μεταλλικών δεξαμενών υπό ισχυρή δυναμική διέργερση" >>>
13/7/2016 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Πατρικίας Παππά με τίτλο "Αριθμητική επίλυση λυγισμού και μεταλυγισμικής συμπεριφοράς σε ανελαστικά κελύφη" >>>
2/6/2016 Ημερίδα Πράσινη Επιχειρηματικότητα – η προστασία του περιβάλλοντος μας δείχνει τον δρόμο εξόδου από την κρίση >>>
18/3/2016 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Χρήστου Τάντου με τίτλο "Επίδραση των βαθμών ελευθερίας περιστροφής και δόνησης των πολυατομικών αερίων σε θέματα μεταφοράς θερμότητας, ροών και προσρόφησης εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας" >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13