ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

20/7/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδών του Τμήματος >>>
15/7/2009 Συνεδρίαση 129η Γενική Συνέλευση και 116η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
3/7/2009 Διάλεξη Rarefied gas dynamics and its applications >>>
17/6/2009 Διάλεξη Application of temperature measurements to the evaluation of endurance fatigue limit/ Estimation of crack propagation/ Fatigue behaviour of laser hybrid welded joints >>>
11/6/2009 Συνεδρίαση 128η Γενική Συνέλευση και 115η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
9/6/2009 Διάλεξη Shear band formation at high strain rates >>>
3/6/2009 Διάλεξη Theoretical and Computational Study of Ultrasound Wave Propagation in Healing Long Bones >>>
26/5/2009 Διάλεξη Νέες τεχνολογίες στην πράξη: Μικροηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα >>>
19/5/2009 Διάλεξη Μαγνητισμός και εφαρμογές σε αισθητήρες - Μαγνητοσυστολικός αισθητήρας ροπής >>>
13/5/2009 Συνεδρίαση 127η Γενική Συνέλευση και 114η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
8/4/2009 Συνεδρίαση 126η Γενική Συνέλευση και 113η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
2/4/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος >>>
16/3/2009 Διάλεξη CFD modelling of shock waves, instabilities and turbulence >>>
11/3/2009 Συνεδρίαση 125η Γενική Συνέλευση και 112η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που συμπεριλαμβάνει την αναγόρευση της Σωτηρίας Κόντου και της Ανθούλας Ρήγα ως Διδακτόρων του Τμήματος. >>>
11/3/2009 Παρουσίαση Παρουσίαση των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου >>>
19/2/2009 Κοινωνική Εκδήλωση Barbecue party του συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος. >>>
12/2/2009 Διάλεξη Προβλήματα προγραμματισμού εργασιών με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους: Μαθηματική μοντελοποίηση και δημιουργία συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων >>>
11/2/2009 Συνεδρίαση 124η Γενική Συνέλευση και 111η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος >>>
4/2/2009 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Ανθούλας Ρήγα με τίτλο "Συγκριτική μελέτη προχωρημένων οξειδωτικών μεθόδων αντιρρύπανσης σε αραιά διαλύματα βαφών", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλη Μποντόζογλου >>>
19/12/2008 Συνεδρίαση 123η Γενική Συνέλευση και 110η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13