ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Διάλεξη
Ημ/νία Έναρξης: 26/2/2010
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 12:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Δρ. Κωνσταντίνα Λαμπρινού, IMEC, Kapeldreef 75, B-3001 Leuven, Belgium
Τίτλος: Ψαθυροποίηση αμόλυβδων κραμάτων συγκόλλησης με εφαρμογές στην Μικροηλεκτρονική
Περιγραφή: Η συμπεριφορά θραύσης ενός υλικού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους είναι «ενδογενείς» και κάποιοι «εξωγενείς». «Ενδογενείς» είναι οι άμεσα συνυφασμένοι με την ιδιοσυγκρασία του υλικού παράγοντες, όπως π.χ. η χημική σύσταση, η κρυσταλλική δομή και η μικροδομή του υλικού. «Εξωγενείς» είναι οι παράγοντες εκείνοι που σχετίζονται με τον τρόπο παρασκευής ή τις συνθήκες εφαρμογής του υλικού, π.χ. ο ρυθμός ψύξης από την θερμοκρασία παρασκευής του υλικού, όπως επίσης ο ρυθμός παραμόρφωσης και ο βαθμός εντατικής κατάστασης του υλικού κατά την χρήση του. Μεταβολές στην διεργασία παρασκευής ή τις συνθήκες εφαρμογής του υλικού συχνά αλλάζουν την κρυσταλλική δομή, μικροδομή ή ακόμα και σύσταση του υλικού, αλλάζοντας ταυτόχρονα και την συμπεριφορά θραύσης του. Ηλεκτρονικά υλικά όπως τα αμόλυβδα κράματα συγκόλλησης, τα οποία θα σχολιαστούν στα πλαίσια της ομιλίας αυτής, δεν αποτελούν εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα. Έχει παρατηρηθεί, για παράδειγμα, ότι η συμπεριφορά θραύσης κραμάτων συγκόλλησης με βάση τον κασσίτερο (Sn) αλλάζει από όλκιμη σε ψαθυρή κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες εφαρμογής, οι οποίες διαφέρουν από κράμα σε κράμα. Τα αμόλυβδα κράματα συγκόλλησης με βάση τον Sn θεωρούνται σήμερα το πιο αξιόπιστο υποκατάστατο των κραμάτων συγκόλλησης που περιέχουν μόλυβδο (Pb), όπως π.χ. το παραδοσιακό κράμα συγκόλλησης Sn-37%Pb. Η αφαίρεση του Pb από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ευρέως κατανάλωσης είναι σε συμφωνία με τις προσταγές της Ευρωπαϊκής οδηγίας RoHS (Restriction of Hazardous Substances), η οποία βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2006. Η παρουσίαση αυτή εστιάζει στους παράγοντες που επηρεάζουν την ψαθυροποίηση (embrittlement) αμόλυβδων κραμάτων συγκόλλησης με βάση τον Sn. Η αλλαγή στην συμπεριφορά θραύσης των κραμάτων αυτών παρουσιάζεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης τους και αφορά κατά κύριο λόγο το βασικό συστατικό τους, δηλ. τον βήτα-κασσίτερο (β-Sn). Η ψαθυροποίηση του β-Sn σχετίζεται άμεσα με την κρυσταλλική δομή του μετάλλου, δηλ. το χωροκεντρωμένο τετραγωνικό (body-centred tetragonal) κρυσταλλικό σύστημα. Όπως θα αναλυθεί κατά την διάρκεια της παρουσίασης, παράγοντες που επηρεάζουν την ψαθυροποίηση των κραμάτων αυτών είναι η θερμοκρασία, ο ρυθμός παραμόρφωσης, ο βαθμός εντατικής κατάστασης, καθώς και η κατανομή (μεγέθους και χωρική) μεσομεταλλικών κατακρημνισμάτων (intermetallic precipitates) στο κράμα συγκόλλησης.
Χώρος: Αμφιθέατρο
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή