ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Ημερίδα
Ημ/νία Έναρξης: 28/4/2010
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 12:00
Ώρα Λήξης: 16:00
Ομιλητής:
Τίτλος: Ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Παρούσα κατάσταση και δυνατότητες εξορθολογισμού
Περιγραφή:

Στόχος της ημερίδας είναι η συν-διαμόρφωση ενός πλαισίου μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, ρεαλιστικών και άμεσα εφαρμόσιμων, τα οποία θα προταθούν προς τη διοίκηση για υλοποίηση σε όλα τα κτήρια του ιδρύματος.

Αρχικό ερέθισμα για τη συζήτηση θα αποτελέσει η παρουσίαση μελέτης του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων, με καταγραφή και σχολιασμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των κτηρίων του ΠΘ την τελευταία τριετία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να συνεισφέρουν με σύντομες εισηγήσεις-παρεμβάσεις ή/και με την ενεργό συμμετοχή τους στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής για το πανεπιστήμιό μας.

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Πρυτανεία του Πανεπιστημιου σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για πληροφορίες επικοινωνείστε με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης και Καθηγητή του Τμήματος, Βασίλη Μποντόζογλου (bont@mie.uth.gr).

Χώρος: Αμφιθέατρο
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή