ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

9/12/2009 Διάλεξη Σχεδιασμός-εγκατάσταση-λειτουργία υβριδικών φίλτρων στην ΑΓΕΤ-χρήση βιομάζας >>>
4/12/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών (11:30 π.μ.) και μεταπτυχιακών (10:30 π.μ.) σπουδών του Τμήματος >>>
3/12/2009 Διάλεξη Investigation of the dynamics of very viscous thermal plumes in the lab-Application to Earth's mantle plumes >>>
3/12/2009 Συνεδρίαση Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
2/12/2009 Συνεδρίαση Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
25/11/2009 Συνεδρίαση Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
13/11/2009 Συνεδρίαση Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
11/11/2009 Συνεδρίαση 132η Γενική Συνέλευση και 119η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που συμπεριλαμβάνει την αναγόρευση του Λεωνίδα Σπύρου ως Διδάκτορος του Τμήματος. >>>
5/11/2009 Διάλεξη Creep-enhanced damage of continuous fiber-reinforced ceramic matrix composites >>>
5/11/2009 Κοινωνική Εκδήλωση Barbecue party του συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος. >>>
15/10/2009 Παρουσίαση Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών >>>
14/10/2009 Συνεδρίαση 131η Γενική Συνέλευση και 118η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
13/10/2009 Συνεδρίαση Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
7/10/2009 Διάλεξη Speeding-up Benders decomposition method >>>
6/10/2009 Διάλεξη The search for the optimum steel >>>
5/10/2009 Ημερίδα IKYDA Workshop με θέμα την Κόπωση των Χαλύβων TRIP >>>
30/9/2009 Ανοικτή Συζήτηση Ανοικτή συζήτηση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών γιαθέματα αλλαγών στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών >>>
24/9/2009 Διάλεξη Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Λεωνίδα Σπύρου με τίτλο "Muscle and tendon tissues: constitutive modeling, numerical implementation and applications", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νίκου Αράβα. >>>
23/9/2009 Παρουσίαση Υποδοχή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση των Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Μεταδιπλωματικών) Σπουδών >>>
16/9/2009 Συνεδρίαση 130η Γενική Συνέλευση και 117η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13