ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

21/12/2009 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Βάιου Στεργιόπουλου με τίτλο "Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Νέων Μεμβρανών Αγωγών Πρωτονίων για Κυψελίδες Καυσίμου με Απευθείας Τροφοδοσία Βιοαιθανόλης", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα >>>
16/12/2009 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Ευάγγελου Ντότζιου με τίτλο "Μέθοδοι αναγνώρισης μοντέλων σύνθετων κατασκευών με αξιοποίηση πληροφοριών από μετρήσεις της ταλαντωτικής τους απόκρισης", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κώστα Παπαδημητρίου >>>
15/12/2009 Διάλεξη The physics and engineering of ultrasound contrast imaging >>>
9/12/2009 Διάλεξη Σχεδιασμός-εγκατάσταση-λειτουργία υβριδικών φίλτρων στην ΑΓΕΤ-χρήση βιομάζας >>>
4/12/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους προπτυχιακών (11:30 π.μ.) και μεταπτυχιακών (10:30 π.μ.) σπουδών του Τμήματος >>>
3/12/2009 Διάλεξη Investigation of the dynamics of very viscous thermal plumes in the lab-Application to Earth's mantle plumes >>>
3/12/2009 Συνεδρίαση Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
2/12/2009 Συνεδρίαση Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου >>>
5/11/2009 Διάλεξη Creep-enhanced damage of continuous fiber-reinforced ceramic matrix composites >>>
5/11/2009 Κοινωνική Εκδήλωση Barbecue party του συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος. >>>
15/10/2009 Παρουσίαση Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών >>>
7/10/2009 Διάλεξη Speeding-up Benders decomposition method >>>
6/10/2009 Διάλεξη The search for the optimum steel >>>
5/10/2009 Ημερίδα IKYDA Workshop με θέμα την Κόπωση των Χαλύβων TRIP >>>
30/9/2009 Ανοικτή Συζήτηση Ανοικτή συζήτηση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών γιαθέματα αλλαγών στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών >>>
24/9/2009 Διάλεξη Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Λεωνίδα Σπύρου με τίτλο "Muscle and tendon tissues: constitutive modeling, numerical implementation and applications", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νίκου Αράβα. >>>
23/9/2009 Παρουσίαση Υποδοχή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και παρουσίαση των Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Μεταδιπλωματικών) Σπουδών >>>
20/7/2009 Ορκωμοσία Τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδών του Τμήματος >>>
3/7/2009 Διάλεξη Rarefied gas dynamics and its applications >>>
17/6/2009 Διάλεξη Application of temperature measurements to the evaluation of endurance fatigue limit/ Estimation of crack propagation/ Fatigue behaviour of laser hybrid welded joints >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11