ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Παρουσίαση
Ημ/νία Έναρξης: 8/12/2010
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 11:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Βασιλική Μαραγκού, Υποψήφια Διδάκτωρ
Τίτλος:
Περιγραφή: Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Βασιλικής Μαραγκού με τίτλο "Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Μελέτη Νέων Ηλεκτρολυτών και Ηλεκτροκαταλυτών για Κυψελίδες Καυσίμου Στερεού Οξειδίου Ενδιάμεσων και Χαμηλών Θερμοκρασιών ", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα
Χώρος: Αίυουσα Συνεδριάσεων
Link1: Ανακοίνωση παρουσίασης και περίληψη διατριβής
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή