ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Παρουσίαση
Ημ/νία Έναρξης: 17/2/2011
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 16:30
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Γρηγόρης Καραϊσκος, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Τίτλος:
Περιγραφή: Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής Γρηγόρη Καραϊσκου με τίτλο "Πειραματική πιστοποίηση ενεργού ελέγχου ταλαντώσεων των κατασκευών με χρήση πιδάκων ρευστού", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κώστα Παπαδημητρίου
Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή