ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Παρουσίαση
Ημ/νία Έναρξης: 20/1/2011
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 13:30
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Αφροδίτη Ζησιμάτου, Υποψήφια Διδάκτωρ
Τίτλος:
Περιγραφή: Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Αφροδίτης Ζησιμάτου με τίτλο "Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση φαινομένων ανάμειξης σε τυρβώδη ροϊκά πεδία με στρωματοποίηση και περιστροφή", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ερρίκου Σταπουντζή
Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή