ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Ανοικτή Συζήτηση
Ημ/νία Έναρξης: 30/9/2009
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 12:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής:
Τίτλος:
Περιγραφή: Ανοικτή συζήτηση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών γιαθέματα αλλαγών στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών
Χώρος: Αμφιθέατρο
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή