ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Παρουσίαση
Ημ/νία Έναρξης: 21/12/2009
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 12:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Βάιος Στεργιόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Τίτλος:
Περιγραφή: Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Βάιου Στεργιόπουλου με τίτλο "Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Νέων Μεμβρανών Αγωγών Πρωτονίων για Κυψελίδες Καυσίμου με Απευθείας Τροφοδοσία Βιοαιθανόλης", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα
Χώρος: Αίουσα Συνεδριάσεων
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή