ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Παρουσίαση
Ημ/νία Έναρξης: 16/12/2009
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 14:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Ευάγγελος Ντότζιος, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Τίτλος:
Περιγραφή: Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Ευάγγελου Ντότζιου με τίτλο "Μέθοδοι αναγνώρισης μοντέλων σύνθετων κατασκευών με αξιοποίηση πληροφοριών από μετρήσεις της ταλαντωτικής τους απόκρισης", που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κώστα Παπαδημητρίου
Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή