NEA


20/12/2011 Ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης και συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση του προβλήματος δέσμευσης μονάδων και κατανομής παραγωγής της ΑΗΚ", το οποίο χρηματοδοτείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Στο έργο συμμετέχει ως ερευνητής ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Παναγιώτης Ανδριανέσης. O προϋπολογισμός του έργου είναι €15.000.
21/11/2011 Πραγματοποιήθηκε σε εορταστική ατμόσφαιρα η τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος >>>
9/11/2011 Η Αφροδίτη Ζησιμάτου και ο Βάιος Στεργιόπουλος αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες του Τμήματος. Η Αφροδίτη εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση φαινομένων ανάμειξης σε τυρβώδη ροϊκά πεδία με στρωματοποίηση και περιστροφή", υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ερρίκου Σταπουντζή. Ο Βάιος εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων μεμβρανών αγωγών πρωτονίων για κυψελίδες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία...
2/11/2011 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η "ημέρα εθελοντισμού" στο Τμήμα που εστιάστηκε στην συντήρηση του κεντρικού κτιρίου >>>
1/11/2011 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος διορίστηκε ως Πρόεδρος (Chairman) της Seismic Engineering Technical Committee της ASME PVP (Pressure Vessels & Piping) division. Η θητεία είναι για 2 χρόνια (2011-2013). Το ASME PVP division ιδρύθηκε το 1966, ασχολείται με την δομική συμπεριφορά και αντοχή κατασκευών μηχανολογικού εξοπλισμού που υπόκεινται σε μεγάλες πιέσεις (pressure boundary containment), ενώ η Seismic Engineering Technical Committee...
16/10/2011 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος είναι Συντονιστής ενός νέου Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου με τίτλο "GIPIPE: Safety of burried steel pipelines under ground-induced deformations", και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €1.821.289, ενώ ο προϋπολογισμός για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι €249.595.
15/10/2011 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος δύο νέων ερευνητικών έργων με τίτλους "COMBITUBE: Bending resistance of steel tubes in combiwalls", και "ULCF: Ultra low cycle fatigue of steel under cyclic high-strain loading conditions", τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προϋπολογισμοί των έργων για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι €199.175, και €248.377, αντίστοιχα.
14/10/2011 Ο (εκλεγμένος) Λέκτορας Γιώργος Σαχαρίδης είναι ο βασικός Μεταδιδακτορικός Ερευνητής σε ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "GreenRoute: A web based platform which help individuals and companies move commodities with the most environmental friendly way, minimizing emissions and transport costs", που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Marie Curie Reintegration Grant EU – FP7 – PEOPLE – 2011 – CIG". Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 75.000. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο...
12/10/2011 Ο Καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου διορίσθηκε ως Executive Vice President του European Association of Structural Dynamics (EASD). Το EASD είναι ένας επαγγελματικός φορέας που ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό να φέρει κοντά τα μέλη της κοινότητας της δυναμικής κατασκευών από όλη την Ευρώπη. >>>
22/9/2011 Ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος είναι συν-συντάκτης ενός ειδικού τόμου του επιστημονικού περιοδικού Annals of Operations Research με θέμα "Advances in Stochastic Models of Manufacturing and Service Operations" που αναμένεται να δημοσιευθεί τo 2013. Η προθεσμία υποβολής εργασιών είναι η 1η Ιανουαρίου 2012. >>>
8/9/2011 Σημαντική διάκριση της φοιτητικής ομάδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον φοιτητικό διαγωνισμό Formula Student SAE 2011 >>>
26/7/2011 Ο Καθηγητής Νίκος Αράβας διορίσθηκε ως Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό της ASME, Journal of Applied Mechanics (JAM). Το JAM είναι από τα παλαιότερα περιοδικά της ASME. Η δημοσίευσή του ξεκίνησε το 1933. >>>
13/7/2011 Η Ολυμπία Ζώγου και ο Σαράντης Πανταζής αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες του Τμήματος. Η Ολυμπία εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Experimental and computational investigation of the thermal and electric performance of a new building integrated photovoltaic concept", υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ερρίκου Σταπουντζή. Ο Σαράντης εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Simulation of transport phenomena in conditions far from thermodynamic equilibrium via kinetic theory...
13/7/2011 Η Ολυμπία Ζώγου και ο Σαράντης Πανταζής αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες του Τμήματος. Η Ολυμπία εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Experimental and computational investigation of the thermal and electric performance of a new building integrated photovoltaic concept ", υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ερρίκου Σταπουντζή. Ο Σαράντης εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο " Simulation of transport phenomena in conditions far from thermodynamic equilibrium via kinetic theory...
29/6/2011 Ο Λέκτορας Γιώργος Κοζανίδης ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη νέα του βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
22/6/2011 Οι Αναπληρωτές Καθηγητές κκ. Παναγιώτης Τσιακάρας και Νίκος Πελεκάσης εξελέγησαν Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, αντίστοιχα, στις εκλογές της 22 Ιουνίου. Οι δύο καθηγητές θα αναλάβουν τα καθήκοντα των νέων διοικητικών θέσεών τους τον Σεπτέμβριο 2011.
20/6/2011 Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 >>>
17/6/2011 Ο Δρ. Μιχαήλ Αγόρας εξελέγη στην βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Μη γραμμικά σύνθετα υλικα - Θεωρίες ομογενοποίησης" στο Τμήμα. Ο Δρ. Αγόρας είναι διπλωματούχος του Τμήματος (2005) και κατέχει τους τίτλους M.Sc. (2010) και Ph.D. (2010) in Mechanical Engineering and Applied Mechanics από το University of Pennsylvavia των Η.Π.Α. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού του θήτευσε για μικρά διαστήματα στο Laboratory of Solid Mechanics του Department of Mechanics της Ecole Polytechnique στη...
26/5/2011 Νέος Κοσμήτορας στην Πολυτεχνική Σχολή >>>
17/5/2011 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Τσιακάρας είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Ηλεκτροχημική ενίσχυση της καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων", που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Συνεργασία" από την ΓΓΕΤ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 102.000.
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12