NEA


16/9/2009 Τέσσερεις νέοι ξένοι διδακτορικοί φοιτητές και μία μεταδιδακτορική ερευνήτρια ξεκίνησαν πρόσφατα τη συνεργασία τους με το Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών. Οι νέοι συνεργάτες υποστηρίζονται από τα έργα “GasMems: Gas Flows in Micro Electro Mechanical Systems” και “Multiflow: Multiscale Complex Fluid Flows and Interfacial Phenomena”, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης “Marie Curie: Initial Training Networks” του Ευρωπαϊκού προγράμματος “People”. Οι νέοι επιστήμονες επελέγησαν...
1/9/2009 Οι Καθηγητές Δημήτρης Βαλουγεώργης και Θανάσης Ζηλιασκόπουλος ανέλαβαν καθήκοντα Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, αντίστοιχα, με θητεία από 1-9-2009 έως 31-8-2011 (ΦΕΚ 350/11-8-2009)
1/9/2009 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Τσιακάρας ορίσθηκε ως ο νέος ιδρυματικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. >>>
26/8/2009 Ο Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη νέα του βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
23/8/2009 Ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος διορίσθηκε μέλος της νέας συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Flexible Services and Manufacturing journal (πρωτύτερα γνωστού ως International Journal of Flexible Manufacturing Systems). Η νέα επιτροπή θα αναλάβει καθήκοντα τον Οκτώβριο 2009 >>>
17/7/2009 Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 17η/10-7-09 συνεδρίασή της αποφάσισε να εκδίδει Πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται ρητά η ισοτιμία του Διπλώματος πενταετούς φοίτησης (με εξαμηνιαία διπλωματική εργασία), που απονέμουν τα Τμήματα της Σχολής, με το πτυχίο Master. Τα πρώτα Πιστοποιητικά δώθηκαν μαζί με τα Διπλώματα στους αποφοίτους της Πολυτεχνικής Σχολής που ορκίσθηκαν τον Ιουλίο 2009. Η διάθεση του Πιστοποιητικού έτυχε θερμότατης υποδοχής από τους...
14/7/2009 Ο Καθηγητής Θανάσης Ζηλιασκόπουλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Έβρος 2010'", που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 98.526.
17/6/2009 Οι Καθηγητές κκ. Δημήτρης Βαλουγεώργης και Θανάσης Ζηλιασκόπουλος εξελέγησαν Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, αντίστοιχα, στις εκλογές της 16 Ιουνίου. Οι δύο καθηγητές θα αναλάβουν τα καθήκοντα των νέων διοικητικών θέσεών τους τον Σεπτέμβριο 2009.
5/5/2009 Ο Καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Δομική Ακαεραιότητα Κατασκευών", με προϋπολογισμό € 4,978.
19/4/2009 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 8ο Σχολείο Φυσικής και Τεχνολογίας Σύντηξης που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα στις 6-11 Απριλίου 2009. >>>
8/4/2009 Ο Στέλιος Βαρούτης αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Ο Στέλιος εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο " Ροές αερίων σε αγωγούς ποικίλων διατομών σε όλο το εύρος του αριθμού Knudsen με ντετερμινιστικές και στοχαστικές μεθοδολογίες" υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Δημήτρη Βαλουγεώργη. Ο Στέλιος είναι ο 36ος διδάκτωρ του Τμήματος
20/3/2009 Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και αναρτήθηκε σε κοινή θέα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
16/3/2009 Το Τμήμα μετονομάσθηκε από "Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας" σε "Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών" με το Προεδρικό Διάταγμα 26 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45/16-3-2009 τ. Α. Τα διπλώματα που θα χορηγούνται από τα Τμήματα εφεξής είναι απολύτως ισότιμα ως προς όλες τις συνέπειες με τα διπλώματα που έχουν χορηγηθεί με την παλαιά ονομασία του Τμήματος.
11/3/2009 Η Σωτηρία Κόντου και η Ανθούλα Ρήγα αναγορεύθηκαν διδάκτορες του Τμήματος. Η Σωτηρία εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Παρασκευή και μελέτη νέων ηλεκτροδίων για χρήση σε κυψελίδες καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας με αιθανόλη" υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα. Η Ανθούλα εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Συγκριτική μελέτη προχωρημένων οξειδωτικών μεθόδων αντιρρύπανσης σε αραιά διαλύματα βαφών" υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλη Μποντόζογλου. Η...
3/3/2009 Ο Καθηγητής Βασίλης Μποντόζογλου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Multi-scale complex fluid flows and interfacial phenomena - 'MULTIFLOW'", που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (90%) κσι την ΓΓΕΤ (10%). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 506.980.
6/2/2009 Ο Καθηγητής Τάσος Σταματέλλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ "Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών", παρήγαγε βίντεο για την χρήση υπολογιστικών εργαλείων από Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων της Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του έργου. Το βίντεο αναρτήθηκε σε μορφή video clips στην αρχική σελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο "Σύγχρονα εργαλεία του μηχανολόγου μηχανικού". >>>
4/2/2009 Οι Καθηγητές Τάσος Σταματέλλος και Ερρίκος Σταπουντζής, υπεύθυνοι του Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος, έθεσαν σε λειτουργία μηχάνημα μέτρησης αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 στην ατμόσφαιρα.
29/1/2009 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Βαλουγεώργης ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη νέα του βαθμίδα του Καθηγητή. >>>
18/12/2008 Η Νικολέττα Σαχινίδου, Γραμματέας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τομέα Ενέργειας Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας και του Εργαστηρίου Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Νικολέττα εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Προφορικός λόγος των παιδιών του Δημοτικού σχολείου και διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες με τη βοήθεια του...
11/12/2008 Το Τμήμα παρέλαβε τα πρώτα συστατικά εξαρτήματα ενός νέου διαγνωστικού συστήματος ροών Laser Doppler Velocimetry (LDV), αξίας 60 χιλιάδων ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς μεγάλου επιστημονικού εξοπλισμού (€ 54.000) και από πόρους του Τμήματος (€ 6.000).
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12