NEA


16/9/2015 Η Χριστίνα Παπαδιώτη, αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Η Χριστίνα εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Διαχείριση των αβεβαιοτήτων σε προσομοιώσεις απόκρισης και αξιοπιστίας κατασκευών αξιοποιώντας δεδομένα μετρήσεων", υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κώστα Παπδημητρίου.
8/9/2015 Ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Σαχαρίδης είναι επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Life Green YourMove: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe". Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 483.664 ευρώ για την περίοδο 15/9/2015-15/8/2018.
14/7/2015 Ο Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος είναι επιστημονικός υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "JABACO: Development of Modular Steel Jacket for Offshore Windfarms ". Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 122.864 ευρώ για την περίοδο 1/7/2015-31/12/2018.
13/6/2015 Παρουσιάστηκε το αγωνιστικό μονοθέσιο της φοιτητικής ομάδας "Κένταυρος" >>>
12/6/2015 Ο Καθηγητής Δημήτρης Βαλουγεώργης είναι επιστημονικός υπεύθυνος από πλευράς Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ένα νέο ερευνητικό έργο με τίτλο "Industrial standards in the intermediate pressure-to-vacuum range". Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετρολογίας (EMPIR) και συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μετρολογίας (EURAMET). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 97.500 ευρώ για την περίοδο 1/6/2015-31/5/2018.
8/6/2015 Ολοκληρώθηκε το συνέδριο SMMSO 2015 >>>
26/3/2015 Ο Δρ. Μιχάλης Αγόρας ορκίσθηκε και ανέλαβε καθήκοντα Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική των Σύνθετων Υλικών". Ο κ. Αγόρας απέκτησε Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2005. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Pennsylvania (UPenn) των ΗΠΑ, από όπου το 2010 απέκτησε τα διπλώματα Master και Ph.D. (Διδακτορικό) στό γνωστικό αντικείμενο Mechanical Engineering and Applied Mechanics. Στη συνέχεια, εργάσθηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Madrid's...
13/3/2015 Ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Κοζανίδης και η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού αεροπορικών εταιρειών COMPUTER DATA INT’L CO συμφώνησαν στην επέκταση της διάρκειας του ερευνητικού έργου με τίτλο “Ανάπτυξη εργαλείων επιχειρησιακής έρευνας για τη βελτιστοποίηση λειτουργικών διαδικασιών αεροπορικών εταιρειών” κατά 12 μήνες, με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού κατά 12,000 €.
27/2/2015 Ο Επίκουρος Καθηγτής Γιώργος Κοζανίδης μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και ο Λέκτορας Γιώργος Σαχαρίδης εξελίχθηκε στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
10/12/2014 Ο Διαμαντής Μπακάλης, αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Ο Διαμαντής εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Ανάλυση και σχεδιασμός στροβιλομηχανών για βέλτιστη λειτουργία υβριδικών συστημάτων τύπου SOFC-GT", υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Τάσου Σταμάτη.
29/10/2014 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος εξελίχθηκε στην βαθμίδα του Καθηγητή.
8/10/2014 Ο Γιάννης Λυχναρόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος, αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Ο Γιάννης, πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1992) και κάτοχος ΜΔΕ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΘ (1998), εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Υπολογιστική Επίλυση Κινητικών Εξισώσεων σε Χρονομεταβαλλόμενα Φαινόμενα Μεταφοράς εκτός Θερμοδυναμικής Ισορροπίας", υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Δημήτρη Βαλουγεώργη.
15/9/2014 H φοιτητική ομάδα Κένταυρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχε στον φοιτητικό διαγωνισμό Formula Student στην Ουγγαρία (21-24 Αυγούστου 2014). Η ομάδα συμμετείχε με το δεύτερο λειτουργικό μονοθέσιο της για πρώτη φορά και κατετάγη στην 30 θέση μεταξύ 38 Πανεπιστημιακών ομάδων από όλο τον κόσμο. Διάκριση για τους φοιτητές του Τμήματος ήταν η 10η θέση στο δυναμικό αγώνισμα του Skidpad, ενώ κατέλαβε την 12η θέση στο αγώνισμα της παρουσίασης επιχειρηματικού...
9/5/2014 Ο Λέκτορας Γιώργος Σαχαρίδης είναι συντάκτης ενός ειδικού τόμου του επιστημονικού περιοδικού Energy Systems με θέμα "Operational Research on the interrelated application areas of energy, transportation and the environment", το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί το 2016. Η προθεσμία υποβολής εργασιών είναι 15 Μαρτίου 2015. >>>
12/3/2014 Ο Γεώργιος Βαρέλης αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Ο Γιώργος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΠΘ και κάτοχος ΜΔΕ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΘ, εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Αριθμητική Προσομοίωση της Δομικής Συμπεριφοράς Μεταλλικών Στοιχείων σε Ισχυρή Κυκλική Φόρτιση", υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Σπύρου Καραμάνου.
18/2/2014 Ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Κοζανίδης και η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού αεροπορικών εταιρειών COMPUTER DATA INT’L CO συμφώνησαν στην επέκταση της διάρκειας του ερευνητικού έργου με τίτλο “Ανάπτυξη εργαλείων επιχειρησιακής έρευνας για τη βελτιστοποίηση λειτουργικών διαδικασιών αεροπορικών εταιρειών” κατά 12 μήνες, με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού κατά 12,000 €.
11/2/2014 Ο Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης διοργανώνει το 3ο Διεθνές Συμπόσιο & 25ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας που θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 26-28 Ιουνίου 2014, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. >>>
7/2/2014 Ο Λέκτορας Γιώργος Σαχαρίδης και ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Κοζανίδης είναι συν-συντάκτες ενός ειδικού τμήματος του επιστημονικού περιοδικού Computers and Operations Research (vol. 41, 2014) με θέμα "Hierarchical optimization and its applications in engineering", το οποίο δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Ο Γιώργος Σαχαρίδης είναι επίσης συν-συντάκτης του ειδικού τόμου του περιοδικού Annals of Operations Research (vol. 210, no. 1, 2013), με θέμα "Benders decomposition and its...
18/12/2013 Ο Δρ. Γεώργιος Σαχαρίδης ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση" στο Τμήμα. Ο Δρ. Σαχαρίδης έχει διδακτορικό δίπλωμα από την Ecole Centrale Paris. Πριν από τον διορισμό του στη νέα του θέση εργάσθηκε ως Research Associate στο Department of Chemical and Biomedical Engineering του Rutgers, The State University of New Jersey των ΗΠΑ (2007-2008), ως Senior Research Associate στο Center for Advanced Infrastructure...
20/11/2013 Ο Δημήτρης Δημόπουλος και η Αγγελική Μπρούζγου αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες του Τμήματος. Ο Δημήτρης εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Υπολογιστική και θεωρητική μελέτη τριδιάστατης ευστάθειας ροής με ελεύθερη συναγωγή παρουσία μαγνητικού πεδίου σε αγωγό ορθογωνικής διατομής", υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νίκου Πελεκάση. Η Αγγελική εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κυψελίδων Καυσίμου με Τροφοδοσία Γλυκόζης", υπό την επίβλεψη του Καθηγητή...
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10