NEA


8/2/2012 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Ανδρίτσος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου τριετούς διάρκειας με τίτλο «Ανάπτυξη ενός μαγνητικού νανοδομημένου στερεού για απομάκρυνση εξασθενούς χρωμίου από το νερό - PE8 (135) – ChroMagNano», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής που υποστηρίζεται από το έργο είναι ο...
7/2/2012 Ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "EnvRouting - Environmentaly Friendly Vehicle Routing", το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής που υποστηρίζεται από το έργο είναι εκλεγμένος Λέκτορας του Τμήματος Δρ. Γιώργος Σαχαρίδης. O προϋπολογισμός του έργου είναι...
7/2/2012 Ο Καθηγητής Βασίλης Μποντόζογλου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Dynamics of electrically-induced flows of viscoelastic materials", το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής που υποστηρίζεται από το έργο είναι ο Δρ. Γιώργος Καραπέτσας. O προϋπολογισμός του έργου είναι €150.000.
7/2/2012 Ο Καθηγητής Τάσος Σταματέλλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Σύστημα εξάλειψης εκπομπών καπνού κατά την εκκίνηση ταχυπλόων επιβατηγών από νησιωτικά λιμάνια (ΣΕΚΤΕ)", το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση "Συνεργασία - Πράξη Ι (Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα Περιφερειών σε Μετάβαση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας. O προϋπολογισμός του έργου για...
11/1/2012 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Τσιακάρας εξελέγη στη βαθμίδα του Καθηγητή.
10/1/2012 Ο Καθηγητής Νίκος Αράβας απέκτησε τον τίτλο του «Καθηγητή - World Premier International (WPI)» στο International Institute for Carbon‐Neutral Energy Research (I2CNER) του Πανεπιστημίου Kyushu της Ιαπωνίας, μετά από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής του I2CNER. Το I2NCER είναι το έκτο και πιο πρόσφατο μέλος του WPI Research Center Initiative που ιδρύθηκε το 2007 από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας. Σκοπός του I2CNER είναι «η ανάπτυξη του...
20/12/2011 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "INNOvative HYbrid and COmposite steel-concrete structural solutions", το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρία Shelter ABEE. O προϋπολογισμός του έργου είναι €26.300.
20/12/2011 Ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης και συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση του προβλήματος δέσμευσης μονάδων και κατανομής παραγωγής της ΑΗΚ", το οποίο χρηματοδοτείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Στο έργο συμμετέχει ως ερευνητής ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Παναγιώτης Ανδριανέσης. O προϋπολογισμός του έργου είναι €15.000.
21/11/2011 Πραγματοποιήθηκε σε εορταστική ατμόσφαιρα η τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτούντες των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος >>>
9/11/2011 Η Αφροδίτη Ζησιμάτου και ο Βάιος Στεργιόπουλος αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες του Τμήματος. Η Αφροδίτη εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση φαινομένων ανάμειξης σε τυρβώδη ροϊκά πεδία με στρωματοποίηση και περιστροφή", υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ερρίκου Σταπουντζή. Ο Βάιος εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων μεμβρανών αγωγών πρωτονίων για κυψελίδες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία...
2/11/2011 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η "ημέρα εθελοντισμού" στο Τμήμα που εστιάστηκε στην συντήρηση του κεντρικού κτιρίου >>>
1/11/2011 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος διορίστηκε ως Πρόεδρος (Chairman) της Seismic Engineering Technical Committee της ASME PVP (Pressure Vessels & Piping) division. Η θητεία είναι για 2 χρόνια (2011-2013). Το ASME PVP division ιδρύθηκε το 1966, ασχολείται με την δομική συμπεριφορά και αντοχή κατασκευών μηχανολογικού εξοπλισμού που υπόκεινται σε μεγάλες πιέσεις (pressure boundary containment), ενώ η Seismic Engineering Technical Committee...
16/10/2011 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος είναι Συντονιστής ενός νέου Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου με τίτλο "GIPIPE: Safety of burried steel pipelines under ground-induced deformations", και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €1.821.289, ενώ ο προϋπολογισμός για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι €249.595.
15/10/2011 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Καραμάνος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος δύο νέων ερευνητικών έργων με τίτλους "COMBITUBE: Bending resistance of steel tubes in combiwalls", και "ULCF: Ultra low cycle fatigue of steel under cyclic high-strain loading conditions", τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προϋπολογισμοί των έργων για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι €199.175, και €248.377, αντίστοιχα.
14/10/2011 Ο (εκλεγμένος) Λέκτορας Γιώργος Σαχαρίδης είναι ο βασικός Μεταδιδακτορικός Ερευνητής σε ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο "GreenRoute: A web based platform which help individuals and companies move commodities with the most environmental friendly way, minimizing emissions and transport costs", που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Marie Curie Reintegration Grant EU – FP7 – PEOPLE – 2011 – CIG". Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 75.000. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο...
12/10/2011 Ο Καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου διορίσθηκε ως Executive Vice President του European Association of Structural Dynamics (EASD). Το EASD είναι ένας επαγγελματικός φορέας που ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό να φέρει κοντά τα μέλη της κοινότητας της δυναμικής κατασκευών από όλη την Ευρώπη. >>>
22/9/2011 Ο Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος είναι συν-συντάκτης ενός ειδικού τόμου του επιστημονικού περιοδικού Annals of Operations Research με θέμα "Advances in Stochastic Models of Manufacturing and Service Operations" που αναμένεται να δημοσιευθεί τo 2013. Η προθεσμία υποβολής εργασιών είναι η 1η Ιανουαρίου 2012. >>>
8/9/2011 Σημαντική διάκριση της φοιτητικής ομάδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον φοιτητικό διαγωνισμό Formula Student SAE 2011 >>>
26/7/2011 Ο Καθηγητής Νίκος Αράβας διορίσθηκε ως Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό της ASME, Journal of Applied Mechanics (JAM). Το JAM είναι από τα παλαιότερα περιοδικά της ASME. Η δημοσίευσή του ξεκίνησε το 1933. >>>
13/7/2011 Η Ολυμπία Ζώγου και ο Σαράντης Πανταζής αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες του Τμήματος. Η Ολυμπία εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο "Experimental and computational investigation of the thermal and electric performance of a new building integrated photovoltaic concept", υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ερρίκου Σταπουντζή. Ο Σαράντης εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Simulation of transport phenomena in conditions far from thermodynamic equilibrium via kinetic theory...
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12