ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


12/10/2020 Παράταση προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων >>>
11/10/2020 Ανακοίνωση για το Μάθημα Προγραμματισμός Η/Υ >>>
8/10/2020 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
8/10/2020 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
8/10/2020 Παρουσίαση πλατφόρμας για διπλωματικές εργασίες >>>
8/10/2020 Οδηγίες προς φοιτητές όλων των ετών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση >>>
7/10/2020 Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών >>>
6/10/2020 Δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης (παλαιοτέρων ετών) έως 22-12-2020 >>>
5/10/2020 Ανακοίνωση για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών >>>
5/10/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα" >>>
2/10/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα των Ιταλικών >>>
2/10/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» >>>
1/10/2020 Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα για το μάθημα "Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς" >>>
29/9/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα "Μηχανική των Κατασκευών" >>>
29/9/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς" >>>
28/9/2020 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ >>>
28/9/2020 Παράταση Αιτήσεων για Διαμονή στη Φοιτητική Εστία Βόλου >>>
28/9/2020 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ >>>
25/9/2020 Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ΠΜΣ "ΑΔΕΣ" >>>
24/9/2020 Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49