ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 19/4/2022
Τίτλος: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ & ΠΔΣ) του Τμήματος που πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία του Ιουλίου 2022 ότι πρέπει να ολοκληρώσουν τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών μέχρι και την Παρασκευή 1η/7/2022 και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ορκωμοσία στη Γραμματεία μέχρι και την Τετάρτη 6/7/2022. 

 
Προσοχή: Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της παρουσίασης, κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη της 3μελούς συμβουλευτικής σας επιτροπής, ενημερώνετε τη Γραμματεία με αποστολή e-mail στο g-mie@uth.gr (τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την τελική εξέταση) αναγράφοντας στο θέμα: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας και στο κυρίως κείμενο τον ακριβή τίτλο της εργασίας σας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή