ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 13/5/2022
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Διαχείριση Ποιότητας"
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι το μάθημα "Διαχείριση Ποιότητας" του 6ου εξαμήνου δε θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16/5/2021 λόγω απουσίας του διδάσκοντος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή