Αρχείο Δελτίων Τύπου

Στην ιστοσελίδα αυτή αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε τα σύντομα μηνιαία δελτία τύπου για τις μετρήσεις οι οποίες ελήφθησαν και συνεχίζουν να λαμβάνονται από τον Μάρτιο του 2005 και έπειτα. Στα σύντομα αυτά δελτία παρουσιάζονται η μηνιαία διακύμανση της μέσης ημερήσιας τιμής συγκεντρώσεων ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα του Βόλου και διάφορα στατιστικά στοιχεία.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι μετρήσεις οι οποίες παρουσιάζονται αποτελούν μια σημαντική ένδειξη της παρούσας και της παρέλθουσας επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να φανεί, σε ένα εύλογο βάθος χρόνου, αν οι μετρούμενες συγκέντρωσεις αιωρούμενων σωματιδίων παρουσιάζουν βελτίωση ή επιδείνωση. Δεδομένου ότι η εύρεση των αιτιών και των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτείται η συστηματική μελέτη και η ύπαρξη σταθμών καταγραφής σε διάφορα σημεία της πόλης. Ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η συνεισφορά των οπτικών παρατηρήσεων των κατοίκων της πόλης.

Δεδομένου ότι ο σταθμός μετρήσεων και οι σχετικές διαδικασίες δημοσιοποίησης των στοιχείων βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, θα παρατηρήσετε μικρές διαφοροποήσεις στα περιεχόμενα των δελτίων. Τονίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η γνώμη σας είναι σημαντική για την τελική διαμόρφωση του δελτίου τύπου. Θα επιθυμούσαμε να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, ώστε το συγκεκριμένο δελτίο να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο.

Downloads

2005
  2006
  2007

  2008

  2009
  2010

    Συγκεντρωτικά Έτους

  Δελτίο παραγγελίας Μηνιαίων Δελτίων μετρήσεων PM10 από τους Σταθμούς Μέτρησης