NEA


Ημερομηνία: 1/9/2010
Τίτλος: Ο Καθηγητής Νίκος Βλάχος αποχωρεί ως μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας από την 1η Σεπτεμβρίου 2010.
Περιγραφή: Ο Νίκος Βλάχος γεννήθηκε στην Εύβοια και μεγάλωσε στο Μαρούσι στην Αθήνα. Έλαβε τα διπλώματα Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ (1967), ΜSc in Thermal Power (1972) και PhD in Fluids Engineering (1977) από το Ιmperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι μέλος του ΤΕΕ(1967), American Society of Mechanical Engineers (1976) Senior μέλος του American Institute of Aeronautics & Astronautics (1987).

Εργάσθηκε ως ερευνητής, μέλος ΔΕΠ ή στέλεχος εταιρειών στην Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ πάνω από μία εικοσαετία (1970-91). Έχει ειδικευθεί στην διαγνωστική ροών με Laser και στην υπολογιστική Ρευστοδυναμική και φαινόμενα μεταφοράς (CFD). Στις ΗΠΑ ανέπτυξε μοντέλα ροής για τις μηχανές του διαστημικού λεωφορείου (ΝΑSA) και για αποθείωση καυσαερίων (Υπ. Ενέργειας), στην Αγγλία (Imperial College/SERC) μοντέλα CFD και ανεμομετρία Laser για ροές σε αίμα και μηχανές εσωτερικής καύσης, και στην Γαλλία (Institute de Mecanique des Fluides - U. de Strasbourg) μοντέλα CFD και ανεμομετρία Laser. Έχει δώσει προσκεκλημένες ομιλίες σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ και έχει διοργανώσει συνέδρια και ημερίδες σε θέματα ροών, περιβάλλοντος και ενέργειας. Έχει διατελέσει κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια και σε προτάσεις έρευνας. Η προσφορά του στην επιστήμη που έχει θητεύσει, στην Μηχανική Ρευστών, είναι ιδιαίτερα σημαντική με πολλές δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές στο έργο του. Μπορεί να καυχηθεί ότι με την άοκνη δραστηριότητά του ξεκίνησε και εδραίωσε στο Τμήμα μας νέες επιστημονικές περιοχές όπως της Μαγνητοϋδροδυναμικής και της Τεχνολογίας Σύντηξης.

Δίδαξε αεριοδυναμική, θερμοδυναμική, μηχανική ρευστών, μεταφορά θερμότητας, υπολογιστική ρευστοδυναμική και τεχνικές μετρήσεων στις θερμικές επιστήμες στα πανεπιστήμια του Illinois (Urbana), Alabama (Huntsville), Αιγαίου και Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στη θερμορευστομηχανική συστημάτων ενέργειας και πρόωσης, περιβαλλοντικές ροές, αιμοδυναμική, στη διαγνωστική ροών με Laser και στα μαθηματικά μοντέλα φαινομένων ροής και μεταφοράς. Έχει δημοσιεύσει πάνω από (80) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Προσέλκυσε, με την ηρεμία του, το γέλιο του προσώπου του και την αισιοδοξία του το ενδιαφέρον και την αγάπη μεγάλου αριθμού φοιτητών τους οποίους καθοδήγησε στην εκπόνηση διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και 6 διδακτορικών διατριβών.

Είναι ο πρώτος εκλεγμένος καθηγητής (1992) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) και ως προεδρεύων (1992-98) του Τμήματος συνέβαλε στην οργάνωση και ανάπτυξή του. Διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής Βιβλιοθήκης του ΠΘ (1994-99), και μέλος των ΔΕ των πανεπιστημίων Αιγαίου (1994-95) και Θεσσαλίας (1994-98). Υπήρξε πρόεδρος του τεχνολογικού κέντρου μετάλλων ΕΒΕΤΑΜ (1994-98), ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (1997) και πρόεδρός της (1999-2000). Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ΕΠΕΑΕΚ εκσυγχρονισμού της Βιβλιοθήκης του ΠΘ (1996-99) και του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΜΜΒ (1998-2000). Με την πειθώ τού λόγου του, την επιμονή και τη μαχητικότητά του εργάσθηκε σκληρά και πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις για ένα ανοικτό, δημοκρατικό, δημόσιο πανεπιστήμιο, έτσι όπως αυτός το οραματίζεται. Ο ίδιος, βαθύτατα πανεπιστημιακός, έχει φροντίσει να εκπροσωπήσει το Τμήμα και το ΠΘ, εντός και εκτός Ελλάδας σε συνέδρια, αποστολές, επιτροπές, σε ότι έχει αναλάβει ως πανεπιστημιακός καθηγητής με οποιαδήποτε ιδιότητα από οποιαδήποτε θέση.

Επί σειρά ετών διεύθυνε το Εργαστήριο Ρευστομηχανικής & Στροβιλομηχανών όπου μαζί με άλλα τρία μέλη ΔΕΠ, επέβλεψε/επιβλέπει ερευνητικές εργασίες σε φαινόμενα ροής και μεταφοράς με χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και διαγνωστικής ροών με Laser. Μέχρι το τέλος του 2010 θα είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος για το ΠΘ του Εθνικού Προγράμματος Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης που χρηματοδοτείται από την Ένωση Euratom - Ελληνική Δημοκρατία μέσω της ΓΓΕΤ, ενώ επί σειρά ετών διετέλεσε υπεύθυνος του ΠΘ για την διοργάνωση των Σχολείων Σύντηξης.

Το Τμήμα τιμά τον Καθηγητή Νίκο Βλάχο ως πανεπιστημιακό δάσκαλο, αφοσιωμένο απόλυτα στο έργο του: στα μαθήματα, στους φοιτητές του, στην έρευνα, στις πολυποίκιλες διαδικασίες λειτουργίας τού Πανεπιστημίου, στην προαγωγή της επιστήμης, στην ανάπτυξη και προβολή τού Τμήματος και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μέλη του Τμήματος του εύχονται ολόψυχα να υγιαίνει, να ευτυχεί και να εξακολουθήσει να δημιουργεί.

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή