ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Διάλεξη
Ημ/νία Έναρξης: 30/10/2008
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 13:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Professor Satish Nagarajaiah, Departments of Civil & Environmental Engineering and Mechanical Engineering & Material Science, Rice University, Houston, TX 77005, USA
Τίτλος:
Περιγραφή: Real-time Structural Damage, Sensor and Actuator Fault Detection
Χώρος: Αμφιθέατρο
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή