ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Εκλογή
Ημ/νία Έναρξης: 27/5/2008
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 9:00
Ώρα Λήξης: 17:00
Ομιλητής:
Τίτλος:
Περιγραφή: Πρυτανικές Εκλογές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Χώρος: Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή