ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Ταχύρυθμο Σχολείο
Ημ/νία Έναρξης: 6/4/2008
Ημ/νία Λήξης: 11/4/2008
Ώρα Έναρξης:
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής:
Τίτλος:
Περιγραφή: 8ο Σχολείο Φυσικής και Τεχνολογίας Σύντηξης
Χώρος: Αμφιθέατρα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή