ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Παρουσίαση
Ημ/νία Έναρξης: 7/3/2014
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 13:30
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Ιωάννης Τζιαντζιάς
Τίτλος: Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ιωάννη Τζιαντζιά με τίτλο "Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη Παραμέτρων Κατεργαστικότητας Ινωδών Πολυμερών-Σύνθετων Υλικών."
Περιγραφή: Στόχος της εργασίας είναι μία ολοκληρωμένη έρευνα της κατεργαστικότητας του ενισχυμένου πολυαμιδίου PA66-GF30 στις μηχανουργικές κατεργασίες. Το PA66-GF30 είναι ένα σύνθετο πολυμερές υλικό με ινώδη ενίσχυση υάλου που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για την παραγωγή εξαρτημάτων σε τομείς όπως η αεροναυπηγική και η αεροδιαστημική. Η μελέτη του μηχανισμού της κοπής του πραγματοποιείται, αρχικά σε θεωρητική βάση, αξιοποιώντας τη θεωρία της κοπής των μετάλλων και των εμπειρικών σχέσεων υπολογισμού των δυνάμεων κοπής που έχουν διαμορφωθεί για διάφορα συμβατικά υλικά κατά Kienzle-Victor, με κατάλληλες προσαρμογές και χρήση διορθωτικών συντελεστών οι οποίες προέρχονται από πρόσφατες θεωρίες που αφορούν κατεργασία πολυμερών και συνθέτων πολυμερών υλικών. Στη συνέχεια, με βάση πειράματα στις κυριότερες συμβατικές κατεργασίες κοπής (τόρνευση, φραιζάρισμα και διάτρηση) μελετώνται οι κύριες παράμετροι κατεργαστικότητας και με τη στατιστική ανάλυση των πειραματικών δεδομένων πραγματοποιείται η συσχέτισή τους με τις συνθήκες κατεργασίας μέσω στοχαστικής μοντελοποίησης. Τα στοχαστικά μοντέλα που προκύπτουν διαπιστώνεται ότι συσχετίζονται πολύ καλά με τα πειραματικά δεδομένα και κατά συνέπεια μπορούν να υποστηρίξουν μία βιομηχανική βάση δεδομένων των μηχανουργικών κατεργασιών του ενισχυμένου πολυαμιδίου PA66-GF30 και να συντελέσουν στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας παρέχοντας τη δυνατότητα εκτίμησης των παραμέτρων κατεργαστικότητας μέσω της κατάλληλης επιλογής των συνθηκών κοπής. Η ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας αναδεικνύει μια καινοτόμο μέθοδο κατασκευής βάσης δεδομένων των παραμέτρων κατεργαστικότητας που μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε τεχνικό υλικό και να συνεισφέρει στη δημιουργία και εφαρμογή ηλεκτρονικών-ψηφιακών και αυτοματοποιημένων βάσεων μηχανουργικών κατεργασιών, εύχρηστων και άμεσα εφαρμόσιμων, αξιοποιώντας στοχαστικά μοντέλα υψηλής ακρίβειας.
Χώρος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Τμήματος Χωροταξίας
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή