ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Ταχύρυθμο Σχολείο
Ημ/νία Έναρξης: 9/5/2011
Ημ/νία Λήξης: 13/5/2011
Ώρα Έναρξης:
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής:
Τίτλος:
Περιγραφή: 10ο Σχολείο Φυσικής και Τεχνολογίας Σύντηξης
Χώρος: Αμφιθέατρα Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Link1: Πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή