ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/10/2021
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα επιλογής "Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης και Πολιτισμού"
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι το μάθημα επιλογής του 9ου εξαμήνου "Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης και Πολιτισμού" δε θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 11/10/2021.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή