ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/6/2012
Τίτλος: Αναμόρφωση περιεχομένου μαθημάτων «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι» και «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ»
Περιγραφή: Η ΓΣ του Τμήματος στην 158η/13-6-2012 συνεδρίασή αποφάσισε να αναμορφώσει το περιεχόμενο των μαθημάτων «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι» και «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ», με σκοπό να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου σπουδών «Μηχανική-Στατική», «Θερμοδυναμική Ι» και «Φυσική» που προαπαιτούν γνώσεις εφαρμοσμένων μαθηματικών. Με την αναμόρφωση, ένα σημαντικό μέρος της ύλης του αρχικού μαθήματος «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ» συμπεριλήφθη στο αναμορφωμένο μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι» και το αντίστροφο. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές που μέχρι σήμερα χρωστούσαν το μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ» από το ακ. έτος 2012-13 θα χρωστούν το μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι» και το αντίστροφο.
Link1: Νέο Syllabus του μαθήματος "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι"
Link2: Νέο Syllabus του μαθήματος "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ"
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή