ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/10/2021
Τίτλος: Αλλαγή στην ώρα του μαθήματος "Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Προσομοίωση Βιομηχανική Παραγωγής" του 7ου εξαμήνου με τον κ. Κουκούμιαλο θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 11:00-13:00 μ.μ. αντί για 18:00-20:00μ.μ.

Από τη Γραμματεία

 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή