ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/10/2021
Τίτλος: Ενημέρωση για την έναρξη του μαθήματος Εισαγωγή στις Μηχανικές Κατεργασίες του 1ου εξαμήνου
Περιγραφή: Σχετικά με την έναρξη  του μαθήματος Εισαγωγή στις Μηχανικές (Μηχανουργικές) Κατεργασίες του 1ου εξαμήνου σας ενημερώνω ότι τη Δευτέρα 11.10.2021 το μάθημα θα διεξαχθεί σε δύο ομάδες ως εξής:
 
1Η  ΟΜΑΔΑ
Στην 1Η  ΟΜΑΔΑ ανήκουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα  Α έως και το γράμμα Κ. Η προσέλευση όλων μελών της ομάδας αυτής θα γίνει στις 8.00 πμ., στην κεντρική είσοδο του  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  όπου και θα διεξαχθεί ο έλεγχός των σχετικών πιστοποιητικών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να έχετε άμεσα προς επίδειξη τα σχετικά έγγραφα (Αστυνομική Ταυτότητα και την βεβαίωση εμβολιασμού ή του rapid test ) έτσι ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Το μάθημα της πρώτης ομάδας θα διεξαχθεί από 8.20 πμ έως 9.30 πμ.
2Η  ΟΜΑΔΑ
Στην 2Η  ΟΜΑΔΑ ανήκουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα  Λ έως και το γράμμα Ω. Η προσέλευση όλων των μελών της ομάδας αυτής θα γίνει στις 9.15 πμ., στην κεντρική είσοδο του  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών όπου θα διεξαχθεί ό έλεγχος όπως και της προηγούμενης ομάδας.  Το μάθημα της δεύτερης ομάδας θα διεξαχθεί από 9.40 πμ έως 10.50 πμ.
Η τήρηση της αντίστοιχης ώρας  προσέλευσης είναι αυστηρή για  όλους μας.
Τα ανωτέρω ισχύουν ΜΟΝΟΝ !!!!!!! για το μάθημα της Δευτέρας 11.10.2021. Για την περεταίρω διεξαγωγή του μαθήματος θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
 
Ο διδάσκων  
ΝΙΚ. Δ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή