ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/10/2021
Τίτλος: Σύντομος Οδηγός για 1ετείς φοιτητές του Π.Θ.
Περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει στους πρωτοετείς φοιτητές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασής τους με το Ίδρυμα.

Για την άμεση ενεργοποίηση και χρήση των βασικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν τον ακόλουθο σύντομο οδηγό.
Link1: https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plerophories/faqs
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή