ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/10/2021
Τίτλος: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-Προθεσμία παράδοσης εγγράφων
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΠΣ, ΠΜΣ και ΠΔΣ του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου 2021.
 
Παρακαλούμε τους φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν να έχουν ολοκληρώσει την παρουσίαση της Διπλωματικής τους εργασίας μέχρι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος και να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την ορκωμοσία (αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε cd, βεβαιώσεις από βιβλιοθήκη, αίτηση ορκωμοσίας, ακαδημαϊκή ταυτότητα) μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

Προσοχή! Λόγω μετάπτωσης σε νέο σύστημα eΓραμματείας οι ανωτέρω προθεσμίες θα είναι αυστηρές. Σε περίπτωση που κάποιοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στις παραπάνω ημερομηνίες θα ορκιστούν σε επόμενη ορκωμοσία. 

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή