ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/9/2021
Τίτλος: Αλλαγή στην ώρα εξέτασης του μαθήματος "Μαθηματικός Προγραμματισμός"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι, λόγω διακοπής του δικτύου από τον ΟΤΕ κατά τις πρωινές ώρες, η εξέταση του μαθήματος «Μαθηματικός Προγραμματισμός» του 4ου εξαμήνου με τον κ. Κοζανίδη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/9/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή