ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/9/2021
Τίτλος: Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Χημεία για Μηχανικούς"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Χημεία για Μηχανικούς" θα πραγματοποηθεί στις 23/9 και 24/9/2021 αλφαβητικά.
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από τον διδάσκοντα στο eclass του μαθήματος.

Από τη Γραμματεία


 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή