ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 1/9/2021
Τίτλος: Πρόσκληση για εκδήλωση Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Ερευνητών και Υποψηφίων Διδακτόρων  της Ερευνητικής Ομάδας «Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών (STEcon)»
Περιγραφή: Πρόσκληση για εκδήλωση Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Ερευνητών και Υποψηφίων Διδακτόρων 
της Ερευνητικής Ομάδας «Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών (STEcon)» του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Ερευνητική Ομάδα «Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών (STEcon)» του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ (http://stecon.cs.aueb.gr/), είναι μια δυναμική ομάδα η οποία εκπονεί έρευνα αιχμής σε ποικίλα αντικείμενα όπως: τεχνολογικά και οικονομικά ζητήματα δικτύων καi υπολογιστικών νεφών και Internet of Things, αποδοτική 
διαχείριση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας κτλ.

Η ομάδα πρόκειται να δημοσιεύσει σύντομα προκηρύξεις για συμβασιούχους ερευνητές  και για υποψηφίους διδάκτορες (με δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας), με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη, στα αντικείμενα:  

1) Μηχανισμοί κινήτρων σε περιβάλλοντα Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
2) Μηχανισμοί διαχείρισης και ευελιξίας ζήτησης για ευφυή πλέγματα ηλεκτρικής ενέργειας,
3) Κατανεμημένοι μηχανισμοί αγοράς δεδομένων για Internet of Things 

Οι ενδιαφερόμενοι (είτε για εργασία ως συμβασιούχοι, είτε για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με υποτροφία), παρακαλούνται να στείλουν άμεσα σχετικό μήνυμα και βιογραφικό σημείωμα στον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη 
(gstamoul@aueb.gr)
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή