ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 19/6/2021
Τίτλος: Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα σε Operations Research-Management Science-Operations Management
Περιγραφή: Προκηρύχθηκαν δύο υποτροφίες, μία για διδακτορικές σπουδές και μία για μεταδιδακτορική έρευνα στην περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας (Operations Research), Διοικητικής Επιστήμης (Management Science), ή/και Διοίκησης Λειτουργιών (Operations Management) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γιώργου Λυμπερόπουλου.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30 Ιουνίου 2021.
Link1: Μία υποτροφία για Μεταδιδακτορική Έρευνα
Link2: Μία υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή