ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 30/7/2021
Τίτλος: Προκήρυξη αμειβόμενης θέσης ερευνητή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο θέμα των θαλάσσιων κατασκευών παραγωγής ενέργειας
Περιγραφή:
Link1: files/prokerevniti.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή