ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/7/2021
Τίτλος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Αλλαγή στην ημερομηνία και στην ώρα της εξέτασης του μαθήματος "Χημεία για Μηχανικούς"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Χημεία για Μηχανικούς" του 1ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/9/2021 και ώρα 8.45 π.μ.
Link1: files/progexpps.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή