ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/7/2021
Τίτλος: Ζωντανή μετάδοση τελετής ορκωμοσίας 26/7/2021
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή oρκωμοσίας τη Δευτέρα 26/7/2021 θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της υπηρεσίας Δίαυλος στη διεύθυνση:
https://diavlos.grnet.gr/event/e1997

Επισημαίνεται ότι:
«Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σεβόμενο όλους τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ταυτόχρονα την ανάγκη ικανοποίησης των αποφοίτων και της σύνδεσης με την κοινωνία, δίνει τη δυνατότητα σε συγγενείς των αποφοίτων να παρακολουθούν τις τελετές απονομής τίτλων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου με live - streaming. Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση και αναμετάδοση των εκδηλώσεων με οποιαδήποτε τεχνικά μέσa από τους συμμετέχοντες και τους παρακολουθούντες».
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή