ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 18/6/2021
Τίτλος: Αλλαγή στην ώρα εξέτασης του μαθήματος "Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής» του 8ου εξαμήνου με τον κ. Λυμπερόπουλο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/6/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή