ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/6/2021
Τίτλος: Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μέσω AIESEC
Περιγραφή: Mechanical Engineer in Serbia
Διαμονή Καλυμμένη
Παροχή Υ/Η
ProfileMechanical Engineering, Software Design, Επικοινωνία, Ηγετικά χαρακτηριστικά

Για περισσότερες πληροφορίες ακουθήστε το παρακάτω link:
https://aiesec.gr/intern/?ref=volmech
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή