ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/5/2021
Τίτλος: Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας
Περιγραφή: Η γραπτή εξέταση για την «Γερμανική Γλώσσα» θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε – CLASS  (Ασκήσεις)  ως εξής :

           Γερμανικά IV : Παρασκευή 11 Ιουνίου,  ώρα 10.00.-11.00
           Γερμανικά ΙΙ: Παρασκευή 11 Ιουνίου,  ώρα 12.00-13.00

Σχετικό υλικό  για την ύλη του κάθε μαθήματος έχει αvαρτηθεί  στην E – class.
Για την εξέταση είναι απαραίτητη η δυνατότητα χρήσης κάμερας και μικροφώνου.

Για  διευκρινίσεις, οι φοιτητές/ φοιτήτριες των τμημάτων μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου μέσω της ηλ Δ/νσης: evpap@uth.gr

Η Διδάσκουσα
Ευαγγελία  Παπαδημητρίου
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή