ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/4/2021
Τίτλος: Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα για το μάθημα "Στοιχεία Μηχανών"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Στοιχεία Μηχανών" του 6ου εξαμήνου με την κα Χουλιαρά θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του εαρινού εξαμήνου κάθε Δευτέρα 18:00-20:00μ.μ. και Παρασκευή 16:00-18:00μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή