ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 19/3/2021
Τίτλος: Ενημέρωση Φοιτητών για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών
Περιγραφή: Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που χρωστούν μικρό αριθμό μαθημάτων και αναζητούν επιβλέποντα για τη διπλωματική τους εργασία έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2021 να αποστείλουν e-mail στη Γραμματεία από 22/3/2021 έως και 24/3/2021.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή