ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/3/2021
Τίτλος: Yποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ για το ακαδ. έτος 2020-2021.
Περιγραφή: Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη σήμερα στις 10/3/2021 και ώρα 9:00 του διαστήματος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.Η λήξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 31/3/2021 και ώρα 14:00.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις Ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματός σας, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον  ακόλουθο σύνδεσμο http://upload.users.uth.gr/files/praktiki20-21.pdf με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτό σας παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης στις 9/3/2021 που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας διαδικτυακά μέσω MS-Τeams.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή