ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/3/2021
Τίτλος: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-Προθεσμία παράδοσης εγγράφων
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΠΣ, ΠΜΣ και ΠΔΣ του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. διαδικτυακά.
 
Παρακαλούμε τους φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν να έχουν ολοκληρώσει την παρουσίαση της Διπλωματικής τους εργασίας μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου, να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος και να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την ορκωμοσία (αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε cd, βεβαιώσεις από βιβλιοθήκη, αίτηση ορκωμοσίας, ακαδημαϊκή ταυτότητα) μέχρι την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Οδηγίες για τη διαδικασία της ορκωμοσίας θα σας αποσταλλούν μετά τις ανωτέρω προθεσμίες στο email του Πανεπιστημίου.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή