ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/3/2021
Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του έργου «iFLEX: INTELLIGENT ASSISTANTS FOR FLEXIBILITY MANAGEMENT» (κωδικός θέσης 3320-PR2)
 
http://rc.aueb.gr/admin/dsContent/UserData/CommonFiles/%CE%A0%CE%A1%CE
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή